Značenje pojedinih izraza

U daljnjem tekstu pojedini izrazi imaju slijedeće značenje:

  • poslodavac nad kojim je otvoren stečajni postupak je fizička ili pravna osoba nad kojom je otvoren stečajni postupak prema posebnom propisu kojim se uređuje stečajni postupak;
  • radnik je fizička osoba sukladno općem propisu o radu koja je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka u radnom odnosu kod poslodavca, kao i osoba kojoj je radni odnos kod poslodavca prestao unutar 12 mjeseci prije otvaranja stečjanog postupka;
  • zaštićeno razdoblje je razdoblje za koje se provodi zaštita i osiguranje prava radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, a predstavlja razdoblje posljednjih pet mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, odnosno posljednjih pet mjeseci prije prestanka radnog odnosa ukoliko je isti prestao unutar 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka;
  • minimalna plaća je mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu sukladno uredbi Vlade Republike Hrvatske o visini minimalne plaće.