Postupak osiguranja tražbina u slučaju kada se otvoreni stečajni postupak ne provodi

  • Postupak se pokreće na zahtjev radnika, u roku od 30 dana od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.
  • Zahtjev se podnosi na način opisan u poglavlju o osiguranju radničkih tražbina kada je stečajni postupak otvoren i provodi se. Uz zahtjev prilažu se dokazi prema popisu priloga potrebnih u slučaju kada se otvoreni stečajni postupak ne provodi. Popis potrebnih priloga sastavni je dio obrasca zahtjeva.
  • O zahtjevu Agencija odlučuje na način i u rokovima opisanim ovdje.
  • Isplata radničkih tražbina izvršava se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja na poseban namjenski račun stečajnog dužnika, kojeg je stečajni upravitelj dužan otvoriti na temelju odluke stečajnog suda. U daljnjem roku od 8 dana stečajni upravitelj dužan je izvršiti obračun i uplatu radniku, te obračun i uplatu pripadajućih poreza idoprinosa.