Postupak osiguranja tražbina radnika stranog poslodavca

  • Prava propisana u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem ima radnik stranog poslodavca kojemu je sjedište na području država članica Europskoga gospodarskog prostora, ako mu je mjesto rada ili uobičajeno mjesto rada bilo na području Republike Hrvatske, a nad stranim poslodavcem je pokrenut stečajni ili sličan postupak prema nadležnom nacionalnom zakonodavstvu države članice Europskoga gospodarskog prostora. 
  • Postupak se pokreće na zahtjev radnika, u roku od 30 dana od dana kada se prema nadležnom nacionalnom zakonodavstvu smatra izvršenom dostava akta o utvrđivanju tražbina, ili akta kojim je utvrđeno da je posao poslodavca definitivno zatvoren a dostupna imovina nije dovoljna za pokretanje postupka.
  • Zahtjev se podnosi izravno Agenciji, područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema mjestu rada ili uobičajenom mjestu rada ili uredu HP-Hrvatske pošte d.d.
  • Postupak rješavanja i isplate provodi se na način opisan ovdje ili ovdje.  Agencija će iznimno vršiti izravnu isplatu priznatih tražbina radnicima stranog poslodavca, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.