Iznimka

  • Prava propisana u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem ne mogu ostvariti članovi uprave trgovačkog društva, član upravnog odbora, izvršni direktor i upravitelj zadruge, bez obzira na vrijeme kada su te poslove obavljali.