Koja prava su osigurana?

Osigurano je pravo na isplatu:

  • do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena,
  •  do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

Navedena primanja u cijelosti su izuzeta od ovrhe.

Kod isplate plaće i naknade plaće Agencija je dužna obračunati i uplatiti doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu, te pripadajuće poreze i prireze.

U slučaju ostvarivanja prava na neisplaćenu plaću i naknadu plaće u trajanju kraćem od mjesec dana, najviši mjesečni iznos pojedinog prava preračunava se u dnevni iznos dijeljenjem s brojem 30 kao prosječnim brojem dana u mjesecu, te se dobiveni iznos množi s brojem dana za koji je radnik to pravo stekao. U slučaju da je radnik radio u nepunom radnom vremenu, najviši mjesečni iznos pojedinog prava obračunava se razmjerno ugovorenom radnom vremenu u odnosu na minimalnu plaću za puno radno vrijeme.

Ostvarivanje prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca i u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem za isto razdoblje se isključuje.