Iznimke

  • Ako je poslodavac radniku djelomično isplatio plaću odnosno naknadu plaće u iznosu manjem od iznosa minimalne plaće, za taj mjesec osigurano je pravo na isplatu razlike između minimalne plaće i iznosa koji mu je isplaćen.
  • Odredbe kojima se uređuje osiguranje tražbina u slučaju blokade računa poslodavca ne odnose se na člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelja zadruge.