Djelatnost

Djelatnost Agencije je provedba Zakona o osiguranju radničkih tražbina ("Narodne novine", broj NN 70/2017) .

U okvirima svoje djelatnosti, a temeljem javnih ovlasti, Agencija:

  • odlučuje u prvom stupnju rješenjem o materijalnim pravima radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem i izvršava uplate na temelju donesenih rješenja na namjenski račun stečajnog dužnika koji ne podliježe redovitoj raspodjeli sredstava stečajnog dužnika, već se otvara isključivo u svrhu isplate tražbina radnika
  • odlučuje u prvom stupnju rješenjem o pravima radnika u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće i izvršava uplate na temelju donesenih rješenja na račun radnika
  • osigurava zakonitost u postupku ostvarivanja prava radnika;
  • pruža stručnu pomoć radnicima pri ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom;
  • usmjerava i upravlja sredstvima osiguranim za namjenu utvrđenu Zakonom;
  • ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za tražbine koje je isplatila;
  • razmjenjuje relevantne informacija s nadležnim tijelima ili jamstvenim institucijama drugih zemalja u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država Europskoga gospodarskog prostora;
  • ostvaruje regresna prava za isplaćene tražbine radnicima u slučajevima stečaja stranog poslodavca;
  • ostvaruje prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava;
  • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Agencije.