O Agenciji - Kontakt

Kontakt podaci

AORT - Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Frankopanska 11
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska

OIB: 04323472109

Telefon: 01 4820 130

Fax: 01 4820 149

E-mail: aort@aort.hr

Elektronička kontakt točka za službeno dopisivanje: pisarnica@aort.hr