Rujan 2022.

Agencija je u rujnu 2022. godine za radnička potraživanja isplatila 92.048,55 kn za 18 radnika stečajnom dužniku: 

  1. KORPORATIVNA SIGURNOST d.o.o. u stečaju u ukupnom iznosu od 92.048,55 kn za 18 radnika.

 

Agencija je u rujnu 2022. godine umjesto poslodavca isplatila dio neisplaćenih plaća (ukupno 110) u iznosu od 497.962,09 kn. Najveći iznosi isplaćeni su radnicima sljedećih poslodavaca kojima je blokiran račun radi neisplate plaća:

  1. DO&DI j.d.o.o. 36 plaća/naknada plaća radnicima u ukupnom iznosu od 175.304,84 kn, 
  2. HESI PRODUKT j.d.o.o. 20 plaća/naknada plaća radnicima u ukupnom iznosu od 102.419,15 kn,
  3. KOLKLASIK j.d.o.o. 15 plaća/naknada plaća radnicima u ukupnom iznosu od 39.773,76 kn.