Lipanj 2021.

Agencija je u lipnju 2021. godine za radnička potraživanja isplatila 333.407,36 kn za 33 radnika.  Najveći iznosi isplaćeni su ovim stečajnim dužnicima: 

  1. KALTENBERG ADRIA d.o.o. u stečaju u ukupnom iznosu od 222.472,67 kn za 25 radnika,
  2. NOVINE d.o.o. u stečaju u ukupnom iznosu od 37.925,19 kn za 2 radnika,
  3. GULET d.o.o. u stečaju u ukupnom iznosu od 34.025,76 kn za 2 radnika.

 

Agencija je u lipnju 2021. godine umjesto poslodavca isplatila dio neisplaćenih plaća (ukupno 35) u iznosu od 129.394,64 kn.

Najveći iznosi isplaćeni su radnicima sljedećih poslodavaca kojima je blokiran račun radi neisplate plaća:

  1. ML PEKARA d.o.o. 16 plaća/naknada plaća radnicima u ukupnom iznosu od 46.541,78 kn, 
  2. LIPOST d.o.o. 7 plaća/naknada plaća radnicima u ukupnom iznosu od 29.054,14 kn,
  3. BIOVINIS d.o.o. 5 plaća/naknada plaća radnicima u ukupnom iznosu od 24.421,31 kn.