Sukob interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016, 114/2022), objavljujemo da je Agencija za osiguranje radničkih tražbina kao javni naručitelj, u smislu odredbi članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj: 120/2016, 114/2022),  u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom:

  • ARGUS PRESS d.o.o., Vlaška ulica 70A, Zagreb, OIB: 78194928432
  • PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o., Ulica Vjekoslava Heinzela 70, Zagreb, OIB: 54648952583