Javna nabava

2022.

Plan nabave za 2022. godinu 

Prve izmjene Plana nabave za 2022. godinu

Druge izmjene Plana nabave za 2022. godinu

 

2021.

 

2020.

 

2019.

 

2018.

  

2017.

 

2016.

 

2015.

 

2014.

 

2013.

 

2012.