Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019) Agencija za osiguranje radničkih tražbina objavljuje

 

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

 

Agencija za osiguranje radničkih tražbina (u nastavku: AORT) je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“; broj 17/2019) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://www.aort.hr/

 

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • za dio poveznica nedostaju alternativni nazivi slika i poveznica,
  • dio slika nema prikladan tekstualni opis (alt tekst),
  • pojedine pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene AORT-a i vanjskih suradnika, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama AORT-a uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje AORT-a putem e-mail adrese aort@aort.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:

  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
  • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti

AORT će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

 

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +3851 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.